Rapportbok

Rapportbok

Vok:s Rapportbok

Vetlanda Ornitologiska Klubb

Fågelskådningens dag i Upplanda 6 maj 2018, kl.08-12

RapporterPosted by VOK Sun, May 13, 2018 13:08
Årets upplaga, första söndagen i maj, blev en vädermässigt behaglig variant med en hel del tillströmmande besökare, varav hälften var VOK:are.
Fåglarna fyllde på i en lugn takt och efter 4 timmar hade 52 arter setts och/eller hörts.

Den dominerande ljudkulissen utgjordes av skrattmås, lövsångare, bofink, rödvingetrast, blåmes, talgoxe, svartvit flugsnapp, rödhake, nötväcka, gärdsmyg, grönfink och svarthätta.
Sporadiskt hördes grönsiska, enkelbeckasin, kungsfågel, större hackspett, svartmes, trädpiplärka, sävsparv, skogssnäppa, koltrast och tofsvipa.
Dammarnas bofasta invånare visade sig naturligtvis: sångsvan, kricka, vigg, gräsand, knipa, storskrake, sothöna och sädesärla.
Till kategorin överflygande hörde: ladusvala, hussvala, fiskgjuse, brun kärrhök, gråtrut, ormvråk, sparvhök och gråhäger.
Ett par stenknäckar, som nog har sitt revir i närområdet, gjorde några besök vid den nedtrappade vinterutfodringen, liksom entita och nötskrika.
Tre törnsångare sjöng - vid vägen till reningsverket(2) resp. vid Upplanda ågård(1).
VOK:s skarpsynte web-master upptäckte en "flugskit" i väster. Den utvecklade sig så småningom till en havsörn som avspanade huvudortens södra delar.

Artantalet stannade som sagt på 52 och så här såg listan ut till slut (exkl. skata som för sent visade sig kl.12.10).
/Lars Johan

  • Comments(0)//rapportbok.norhagen.se/#post165