Rapportbok

Rapportbok

Vok:s Rapportbok

Vetlanda Ornitologiska Klubb

Fågelskådningens dag, Upplanda 10 maj 2015

RapporterPosted by VOK Mon, May 11, 2015 18:40

Det blev återigen första obs. av TORNSEGLARE just denna dag - läge för att fortsättningsvis byta namn till "Tornseglarens dag"?

Vid 07.30-tiden anlände Kenneth och jag för att förbereda fyra timmars social fågelskådning vid Upplanda reningsverksdammar. Vädret - mulet, NV vind och tidvis regn - var inte optimalt men vi förväntade oss likväl några spännande timmar med aktiv skådning.

Områdets fasta invånare nr 1, sångsvanen ruvade troget -"morfaddern själv" tyckte rentav att hon låg "bulligt" på redet - kläckning på gång?

Änderna representerades av knipa, gräsand, kricka och vigg(ca 15). Knipornas holkhäckningar hade redan spolierats av skatorna som tydligen fått korn på äggskrovmål. Är det inte gäddor som slukar knipornas ällingar så är det skator och kråkor som är förövare.......

För den dominerande sångunderhållningen svarade lövsångare, bofink, svarthätta, rödhake, talgoxe, koltrast och inte minst svartvit flugsnapp. Sporadiskt hördes också trädgårdssångare, järnsparv, grönsångare, grönfink, trädpiplärka, rödvingetrast, gröngöling och kungsfågel. Säsongens matning, som trappas ned efter denna dag, hade besök av domherre, stenknäck(3),grönsiska,bergfink(1),grönfink,entita,talgoxe,blåmes, nötväcka och st.hackspett.

En vandring runt dammarna bjöd också på sävsparv,gråhäger,tofsvipa,skogssnäppa, skrattmås,fiskmås,gärdsmyg,stenskvätta,spillkråka,stare + sothöna(2) och rörhöna(1). Gott om ladusvalor och enstaka hussvalor födosökte över dammarna - och vid 10-tiden så var den bara där, dagens art TORNSEGLAREN! En rikskänd ornitolog, tillika professor i infektionssjukdomar, menar att årets första kan man mycket väl kalla Tornsvala!

Några energiska VOK:are vandrade i kanten av de öppna fälten mot ridhuset och hittade bl.a.törnskata 1 par,sånglärka,dubbeltrast,stenskvätta,buskskvätta och sädesärla.

Rovfåglarna var fåtaliga - endast en ormvråk - men, dagens 54:e och sista art var minnesvärd. En grann lärkfalk jagade på nära håll över dammarna och ytterligare 1 ex. längre bort.

Givetvis missades, i vanlig ordning, ett antal relativt allmänna arter, ex.vis korp, rastande vadare, gäss, hökar, trana, gråtrut, björk- o taltrast, duvor, sena sångare - och gök. Vid gynnsammare yttre förhållanden är nog 4 timmars skådning, vid denna tidpunkt, uppåt 70 arter inte ouppnåeligt.

Ett 20-tal besökare kom och gick och vi kunde summera det högsta artantalet (54) för denna årliga aktivitet.

Med hälsning/Lars Johan  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.