Rapportbok

Rapportbok

Vok:s Rapportbok

Vetlanda Ornitologiska Klubb

Grillandets svanesång.

RapporterPosted by VOK Thu, September 03, 2015 21:23

Grillkväll vid Upplandatornet i sommarens slutskede är numera tradition. Och nog kändes det som om det var dags för grillandets svanesång för det här året när solen sjönk ned bakom Illharjens gammeltallar och mörka skyar seglade in från väster, bärande på ett sakta tilltagande duggregn.

Att begreppet svanesång härrör från skrönan om knölsvanen som förblir stum intill sin dödsdag, men att den, när den dagen kommer, stämmer upp till sällan hörd skönsång, vet ju alla. Och lika väl vet vi ju att det är en skröna. Några knölsvanar blev det inte den här kvällen, men väl Upplandadammarnas egen sångsvansfamilj, som tog några svängar över dammarna med de fem årsungarna. Det blev dock flygövning under tystnad - ingen svanesång från det hållet alltså.

I övrigt sågs inte så många fåglar under grillandets gemyt, men väl konstaterades det att Upplandadammarna nu hyser ett antal fast förekommande karaktärsarter. En snabb sammanställning gav sångsvan, vigg, sothöna, rörhöna, kricka, gräsand, knipa och lärkfalk. Sedan finns det ju många andra arter som rör sig runt dammarna, men som inte är direkt beroende av just den biotopen för sin fortlevnad.

Huruvida en del av det som berättades runt grillglöden också skall betecknas som skrönor lär förbli dolt i ovisshet.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.