Rapportbok

Rapportbok

Vok:s Rapportbok

Vetlanda Ornitologiska Klubb

INSPIRATION - tillbakablickar och reflexioner inför 2016

RapporterPosted by VOK Sat, January 02, 2016 16:02

Eftersom nedanstående tenderar att innehålla personliga reflexioner börjar jag med att sända tacksamhetens tankar till Curt Bergström och Anders Jonsson som alldeles för tidigt har lämnat oss. Många inspirerande och positiva kontakter har vi haft genom åren och jag önskar deras nära och kära all välgång.

Läs och njut av:

Patrik Olofssons nya bok "ELDÖGON - möten med Sveriges ugglor". Vilka suveräna bilder och så fängslande text!

och/eller

Göran Bergengrens nya bok "Korp" med illustrationer av Gebbe Björkman. Den boken kan bara inte någon missa! Ett lysande artporträtt och ett språk som är enastående. Några kopplingar till VOK finns t.o.m. i boken. Vem har förresten glömt Göran B:s "Fåglar varje dag" på VOK:s årsmöte januari 2004. Då höll han oss lyssnare fängslade - utan något som helst tekniskt hjälpmedel - med sitt kåseri.

Under sensommaren gjorde jag ett kort besök vid "En av södra Sveriges fågelrikaste våtmarker" - RYNINGEN! Tre gedigna fågeltorn (varav ett "Twin peaks"), info-tavlor, broschyrer, P-platser etc. gav en bra känsla. Hemma igen satte jag mig att bläddra i en 40-sidig publikation "Ryningen 1962-1975, beskrivning och försök till värdering av en fågelsjö", förtjänstfullt sammanställd av Willy Strömblad. Betydelsen av denna publikation och VOK:s nästan halvsekellånga närvaro i Ryningen har tveklöst haft en avgörande inverkan för Ryningens skyddsstatus idag. Att VOK inte alls omnämns i information och broschyr kan verka märkligt men har förmodligen att göra med (missriktad) lokalpatriotism från berörda kommuner och län. Det väsentliga är att Ryningen är upptäckt, skyddat och bevaras. VOK kan känna stolthet - men absolut ingen bitterhet!

Inspiration gav mig också två dygns ringmärkarmöte i november i Varberg. 100-talet ringmärkare från hela landet bjöds på ca 15 högintressanta presentationer av olika projekt samt en förmiddagsexkursion till Getteröns naturreservat. Exempel på presentationer:

Följning med ljusloggar av tornseglarens långa resor. (Susanne Åkesson)

Ringm. och inventering av rovfåglar i Varbergs kommun. (Bo Kanje)

Årets fjällugglehäckningar. (J-E Hägerroth)

Vad gör årets nya flugsnappare mellan bolämnandet och flyttningarna till södra Afrika? (Johan Träff)

Äggsamling och illegal jakt. (Thomas Birkö, J-E Hägerroth)

Nävelsjö då? Allra först en djupt känd eloge till Roland Mattiasson som generöst och elegant, med ett enda "hugg", löste VOK:s hastigt påkomna dilemma med Klubbstugan. Medlemmarnas tillgång till Klubbstugan löper på oförändrat! Stiftets pinsamma agerande kan väl lämpligen förbigås med tystnad .....

Att avveckla Klubbstugan, belägen på ett nästan oslagbart, naturligt "fågeltorn" med betagande utsikt, och en fågellokal med hög (nåja, igenväxande) potential känns, i varje fall för min del, inte attraktivt.

Att Länsstyrelsen, på direkt fråga, inte har för avsikt att inom överskådlig tid och med nuvarande inriktning och resurser utöka naturreservatet Nävelsjön är att beklaga. Naturskyddsuppdraget är främst inriktat på skogar, våtmarker inom den s.k. Myrskyddsplanen samt nationellt värdefulla vattendrag.

Trots att vi i VOK under många år nästan har stångat oss blodiga på trilskande markägareföreträdare (pampar), ointresserat pastorat, räddhågsna kommunala företrädare samt länsmyndigheter omgärdade av mycket byråkrati så kan jag inte inse varför VOK ska släppa Nävelsjön. Att VOK:s entusiasm och övertygelse ibland hade varvats med något mer av diplomati och dokumentation kanske hade fört oss närmare en bättre lösning men, det går bara att spekulera i .....

I VOK:s stadgar §1 står bl.a: " ..... främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan inom Vetlanda kommun ....." Utforskandet och observationerna pågår året om medan fågelskyddsprofilen är närmast obefintlig. Nog borde vi väl åtminstone kunna få till en åtgärdsplan för VOK:s fågelskyddsagerande (bl.a. Nävelsjön) på kort och längre sikt.

Slutligen - jag betraktar det väl närmast som ett privilegium att ha fågelskådning - eller ornitologi om du vill - som fritidsintresse. Ett nytt kryss emellanåt kan också rentav ge en extra krydda. Prova gärna på någon form av standardiserad fågelinventering (Svensk Fågeltaxering). Det ger en alldeles speciell dimension till ditt naturintresse!

Med hälsning och Gott Nytt År/Lars Johan  • Comments(2)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Börje Gustafsson Thu, January 07, 2016 12:52

Tänkvärt och, som sagt, inspirerande Lars Johan!

Varför inte en vårlig exkursion till Ryningen, varför inte försöka locka hit någon som kan det här med ljusloggar för en informations-/föreläsningskväll och varför inte försöka få fram en enkel dokumentation, och kanske åtgärdsplan, över viktiga fågellokaler i kommunen så som de ser ut idag?

Och så den där skrivningen i stadgarna " ...till uppgift att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan inom Vetlanda kommun..." som poppar upp i tankarna emellanåt när programmet skall spikas - vad pliktar den till egentligen?

Frågorna kanske väcks på kommande årsmöte.....


Posted by TCm Mon, January 04, 2016 17:56

Mycket väl skrivet Lars Johan! Vi glömmer ofta bort hur viktigt det långsiktiga arbetet är. Att aldrig förtröttas av motgångar utan arbeta vidare, för att senare bevisa att vi hade rätt. Nävelsjön och då menar jag hela området som det är beskrivet i vår vaktkarta har fortfarande kanske bäst skådning i kommunen. Varje delområde som det beskrivs har sina speciella biotoper, och här finns fågel att finna, det vet vi. Att vi genom åren har sett över 200 arter på "höglandsknölen" i Nävelsjön tror jag är helt unikt! Väl mött i Nävelsjön året runt. Och god fortsättning! Tommy Carlström