Rapportbok

Rapportbok

Vok:s Rapportbok

Vetlanda Ornitologiska Klubb

Fågelskådningens dag i Upplanda 5 maj 2019, kl.08-12

RapporterPosted by VOK Tue, May 07, 2019 20:00

Första söndagen i MAJ var det åter dags, att för 11:e året, kolla in vårfåglarnas ankomst vid Upplandatornet. Isande kalla vindar, men solen värmde, liksom 24 besökande naturvänner. Hälften var VOK:are inkl. familjemedlemmar.


Artantalet blev så högt som 65 vilket klart överstiger tidigare årsbästa från 2015-54 arter. Många par ivrigt spanande ögon bidrog givetvis extra liksom några smågrupper som gjorde kortare vandringar i närområdet.
Hussvala, ladusvala, skrattmås, fiskmås och någon enstaka gråtrut dominerade i luften över dammarna. Sång- och kontaktläten från rödvingetrast, taltrast, koltrast, svartvit flugsnappare, bofink, sävsparv, gärdsmyg, trädpiplärka, gulsparv, rödhake hördes och intill nya stigen mot Illharjen sjöng gransångare, rödstjärt, järnsparv, dubbeltrast, kungsfågel och en forsärla, hane hade sitt revir invid ån.
Vid mataren, där Kenneth gjort en högst temporär påfyllning, fanns bl.a: blåmes, entita, talgoxe, domherre, bofink, stenknäck, bergfink, större hackspett, nötväcka, grönfink och pilfink. I dammarna inräknades bl.a: rörhöna 1 par, sothöna, kricka, vigg, knipa med några enstaka pull, storskrake och storskarv. På plats var också sångsvanparet, honan ruvande och hanen med vakande ögon.
Rovfåglarna dök upp vid 10-11-tiden: tornfalk, ormvråk, fiskgjuse, brun kärrhök och sparvhök. Några av senare års nästan explosiva framgångsarter visade naturligtvis också upp sig: röd glada och trana!
Men ingen gök eller tornseglare! - lugn, de kommer nog - men globalt oroar den biologiska mångfalden!


Hälsn/Lars Johan  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.